Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


lektier

Oversigt for lektier

Liste for lektier i Teknikfag A, Digitalt design & udvikling og Teknologi B (kun i forbindelse med El-/Arduino-værksted), skoleåret 2020-2021 ved Erhvervsgymnasiet Grindsted. Husk altid at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag & teknologi.

2021.01.26 - Teknikfag A

Læs om Interaktionsdesign https://ddu.systime.dk/?id=206 og Brugeroplevelsen (UX) https://ddu.systime.dk/?id=243, da der stilles krav om grafisk brugerinterface (GUI) i projekt 2

2020.12.17 - Teknologi B

Som skrevet under „Note“ på Uddata+ mødes vi klokken 7.45 under Teams (Teknologi B El- Arduino), som jeg har tilføjet jer til. Da vi ikke længere har adgang til Arduino Uno hardwaren, som jo er på skolen, skal vi hver for sig se på egen computer: Arduino Tutorial - Paul McWhorter's Youtube kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGs0VKk2DiYw-L-RibttcvK-WBZm8WLEP

2020.12.10 - Teknologi B

Læs og orientér jer på: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=arduino - specielt på Arduino Tutorial - Paul McWhorter's Youtube kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGs0VKk2DiYw-L-RibttcvK-WBZm8WLEP - en rigtig god Arduino ressource på engelsk.

2020.12.03 - Teknologi B

Se videoerne: „Video00“, „Video02“, „Video03“ og „Video04a“ placeret her: http://www.htx-arduino.dk/index.php?title=PDF-Version (kan godt være lidt tid om at hente video-materialet) - alternativ læs de tilhørende pdf-dokumenter: „Oversigt over Det hele“, „Oversigt“, „Hardware“, „Software og udviklingsmiljø“ og „Blink eksempel“.

2020.12.01 - Teknikfag A

Hver gruppe fremviser krav til produktet - altså Hårde Krav, Bløde Krav og Optionelle Krav.

2020.11.26 - Teknikfag A

Læs om hvad er et neuralt netværk egentlig: https://ing.dk/blog/hvad-er-et-neuralt-netvaerk-egentlig-184249 + https://denstoredanske.lex.dk/neurale_netv%C3%A6rk og om IoT: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=iot (med gode links til ressource-sider om emnet nederst).

2020.11.24 - Teknikfag A

Læs om AI - neurale netværk http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=neurale_netvaerk og https://github.com/joaopauloschuler/neural-api/

Husk at størrelsen af projekt der vælges skal svare til antallet af medlemmer i gruppen.

2020.11.19 - Teknikfag A

Fremlæggelse af „Projekt 1 - Robotter“ foregår gruppevis og med en varighed af cirka 20-25 minutter. Anvend et præsentationsværktøj ala PowerPoint og indholdet skal være teknik (ikke teknologi). Hvis man er i tvivl om, hvad indholdet er i dette projekt står det beskrevet i de tre første afsnit af projektoplægget for: „Projekt 1 - Robotter“. Det skal bemærkes, at fremlæggelsen skal planlægges på én sådan måde så alle medlemmer af en gruppe får sagt cirka lige meget og af samme sværhedsgrad / kompleksitet inde for projektoplæggets rammer.

2020.11.17 - Teknikfag A

Udviklet produkt og tilhørende rapport skal afleveres inden sidste teknikfagslektions afslutning den 17/11-2020.

2020.11.10 - Teknikfag A

Få nu læst projektbeskrivelsen godt igennem - så man i grupperne ikke kommer til at overse noget (Ressoucer → Tek.fag A 2020-2021 → Projekter → Projekt 1 - Robotter.pdf) og nu skal kravene testes og dokumenteres inden aflevering den 17/11-2020.

2020.11.05 - Teknikfag A

Læs om ét alternativ til WiringPi - som kunne være PascalIO: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=fpc_lazarus#gpio_med_wiringpi

2020.11.03 - Teknikfag A

Husk at få bestilt motor-driver mm. i en samlet bestilling (to grupper).

Læs om: Oversættelse af portnumre i h2wiringpi.pas. http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=fpc_lazarus#gpio_med_wiringpi som nogle grupper havde / har problemer med + Produkttest https://ddu.systime.dk/?id=142 + Repetion af rapportskrivning https://ddu.systime.dk/?id=239 pga. snarlig aflevering af rapport.

2020.10.29 - Teknikfag A

Se videoerne om mere basal pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 30 - Array of Record“, „Tutorial 31 - Making and Writing to Text Files“ og „Tutorial 32 - Reading Text Files“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.10.27 - Teknikfag A

Se videoerne om mere basal pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 27 - Separating Strings With Ranges“, „Tutorial 28 - Running External Programs - Calculator IE MS Paint and Batch Program“ og „Tutorial 29 - On the Record“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.10.22 - Teknikfag A

Se videoerne om mere basal pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 23 - Preventing Duplicate Data in Arrays“, „Tutorial 24 - String Manipulation“, „Tutorial 25 - Palindrome Strings“ og „Tutorial 26 - Separating Strings With ASCII Codes“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.10.20 - Teknikfag A

Se videoerne om mere basal pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 19 - Gotoxy Screen Location“, „Tutorial 20 - Parallel Arrays“, „Tutorial 21 - 2 Dimensional Arrays - Matrix“ og „Tutorial 22 - Finding the Highest and Lowest Array Element“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.10.08 - Teknikfag A

Fortsæt med at se videoerne om mere basal pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 15 - Procedures“, „Tutorial 16 - Passing Values to Procedures“, „Tutorial 17 - Functions“ og „Tutorial 18 - Arrays“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.10.06 - Teknikfag A

Fortsæt med at se videoerne om mere basal pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 11 - Preventing Crashes With Val“, „Tutorial 12 - Menus“, „Tutorial 13 - Random Numbers“ og „Tutorial 14 - Guess My Number Game“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.10.01 - Teknikfag A

Fortsæt med at se videoerne om mere basal pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 7 - While Loop“, „Tutorial 8 - Repeat Until Loop“, „Tutorial 9 - For Loop“ og „Tutorial 10 - Input Validation“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.09.29 - Teknikfag A

Se videoerne om mere basal Pascal programmering uden GUI (Graphical User Interface): „Tutorial 2 - Math“, „Tutorial 3 - Variables and Data Types“, „Tutorial 4 - Getting User Input“, „Tutorial 5 - If Statements“ og „Tutorial 6 - Case Statements“ her: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Tutorials.html

2020.09.24 - Teknikfag A

Læs om data/variable typer: https://wiki.freepascal.org/Data_type

Fortsæt med at se videoerne: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Lazarus_App_GUI_Tutorials_With_Example_Code.html „Tutorial 7 - Simple Calculator Part 3 - RadioButtons“, „Tutorial 8 - Simple Calculator Part 4 - Try Except Error Handling„ og „Tutorial 9 - Simple Calculator Part 5 - Tabs And The Finished Application“.

2020.09.22 - Teknikfag A

Husk igen at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag.

Læs filerne: „Systemdesign.pdf“ i mappen med stien: „Tek. fag A 2020-2021“ → „UV-materiale“ → „IT“.

Fortsæt med at se videoerne: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Lazarus_App_GUI_Tutorials_With_Example_Code.html „Tutorial 4 - The Meaning of Life“, „Tutorial 5 - Simple Calculator Part 1 - Form Setup„ og „Tutorial 6 - Simple Calculator Part 2 - String Conversions“.

2020.09.17 - Teknikfag A

Husk altid at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag!

Læs filerne: „Standardværdier for modstande og kondensatorer.pdf“, „Farvekoder for modstande og kondensatorer.pdf“, „Formelark.pdf“, „Diverse passive komponenter.pdf“ og „Fritzing - et designerværktøj.pdf“ placeret under Uddata+: med stien: „Tek. fag A 2020-2021“ → „UV-materiale“ → „El“ + om sensorer: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=sensorer

2020.09.15 - Teknikfag A

Husk altid at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag!

Læs filen: „Flow charts (rutediagrammer).pdf“ placeret under Uddata+: med stien: „Tek. fag A 2020-2021“ → „UV-materiale“ → „IT“. Læs den ny projektbeskrivelse: „Projekt 1 - Robotter, DD&U.pdf“ placeret under Uddata+: med stien: „Tek. fag A 2020-2021“ → „Projekter“.

Se videoerne: https://www.schoolfreeware.com/Free_Pascal_Lazarus_App_GUI_Tutorials_With_Example_Code.html „Installing Free Pascal Lazarus IDE on Macintosh eller Windows“, „Tutorial 1 - Getting Started“, „Tutorial 2 - Smaller App Size“ og „Tutorial 3 - Events“

2020.09.01 - Teknikfag A

Husk igen at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag + gamepad hvis haves.

Fremlæggelse af Spille- & mediecenter og upload af beskrivelse/fremgangsmåde for dette under Uddata+.

Læs filerne: „Sikkerhed.pdf“, „Vejledning i praktiske målinger.pdf“, „Relæ.pdf“ og „Relæ-driver.pdf“ placeret under Uddata+: med stien: „Tek. fag A 2020-2021“ → „UV-materiale“ → „El“.

2020.08.27 - Teknikfag A

Husk igen at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag + gamepad hvis haves. Flere af jer har tidligere haft gamepad's med, og da I efterspørger disse til opsætningen i løbet af teknikfagsdagen - så husk at tage disse med igen!

Læs om motortyper http://kristensen.it/wiki/doku.php?id=motortyper og også indholdet på siderne der linkes til: 22. Motorer https://elektronik.systime.dk/?id=184, 22.1 DC-motoren https://elektronik.systime.dk/?id=189, 22.2 DC Motorstyring H-bro https://elektronik.systime.dk/?id=188, 22.3 Servomotoren https://elektronik.systime.dk/?id=187 og 22.4 Stepmotoren https://elektronik.systime.dk/?id=186.

2020.08.25 - Teknikfag A

Husk igen at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag + gamepad hvis haves.

Læs om videnskabsteori http://kristensen.it/wiki/doku.php?id=videnskabsteori, eksempel på den iterative proces https://ddu.systime.dk/?id=220 og tilpas den interative proces https://ddu.systime.dk/?id=221.

2020.08.20 - Teknikfag A

Husk igen at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag + gamepad hvis haves.

Læs om Linux - boot fra USB-key: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=linux_usb-key + FPC / Lazarus (Pascal) http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=fpc_lazarus + Dokumentation https://ddu.systime.dk/?id=149 + Projektbeskrivelse https://ddu.systime.dk/?id=224 + Rapport https://ddu.systime.dk/?id=239 for faget Teknikfag DD&U.

2020.08.18 - Teknikfag A

Husk at medtage in-ear høretelefoner el. lign. til alle dage med teknikfag + gamepad hvis haves.

Læs om GNU General Public License: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=gnu_gpl + Linux OS distributioner: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=linux_os + Værktøjer til flere platforme: http://www.kristensen.it/wiki/doku.php?id=tools + om forskellige roller ved gruppe arbejdet: https://ddu.systime.dk/?id=144 + https://ddu.systime.dk/?id=260 + https://ddu.systime.dk/?id=257 + https://ddu.systime.dk/?id=254 + https://ddu.systime.dk/?id=253

2020.08.13 - Teknikfag A

2020.08.11 - Teknikfag A

Læs indholdet i pdf-filen og indholdet fra de seks links nederst i dokumentet placeret under ressourcer i Uddata+: „Tek. fag A 2020-2021“ → „Projekter“ → „Opstart-mini-projekt Raspberry Pi.pdf“.

Tag desuden gerne én USB-key (>=16 GB & USB 3.x) eller én ældre PC med, hvor der må installeres Linux Mint på. Formålet med dette er at lære Linux styresystemet bedre at kende.

lektier.txt · Sidst ændret: 2021/01/24 00:53 af kk

Sideværktøjer